هود شیمیای با میز متحرک

سیستم های تهویه و تجهیزات کنترل و دفع آلودگی نقش بسزایی در حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و پرسنل آزمایشگاه ایفا می نمایند. این دسته از تجهیزات بخش مهمی از آزمایشگاه می باشند. ساخت و تولید این تجهیزات از الزامات و استانداردهای فنی خاصی در دنیا تبعیت می کنند .که شرکت مهندسی فرد پژوه پویان با استفاده از تجربیات ارزشمندی که در این سالها کسب کرده توانسته اقدام به تولید این تجهیزات با تبعیت و پیروی از استانداردهای روز دنیا کند.
یکی از این محصولات هود شیمیایی می باشد.