تامین کنندگان خارجی

شرکت Far ایتالیا

شرکت Far ایتالیا
شرکت فرد پژوه پویان به عنوان نماینده رسمی فروش شیر آلات Far ایتالیا در ایران که
یکی از برندهای معتبر بین المللی در این زمینه میباشد نسبت به واردات این کالا در
کشور اقدام نموده است. برند Far ایتالیا نامی کاملا” شناخته شده در این صنعت میباشد.